Vắc-xin tam liên 1

-Vắc-xin đông khô, được sản xuất từ hai loại vi khuẩn nhược độc Pasteurella multocida chủng AvPS-3, Salmonella cholerae suis chủng Smith W.H và vi-rút dịch tả lợn nhược độc chủng C.

-Vắc xin có tính ổn định cao về an toàn và hiệu lực, rất tiện lợi cho việc sử dụng.